Wednesday, January 25, 2017

"MANUSIA-MUKMIN=RUH-SHALAT-ALLAH-RASUL-BAITULLAH-AL-QURAN-AYAT-KITAB-IMAN-NUR-NIKMAT= ZAT=RASA"

 ASAL-USUL KEJADIAN MANUSIA


"MANUSIA-MUKMIN=RUH-SHALAT-ALLAH-RASUL-BAITULLAH-AL-QURAN-AYAT-KITAB-IMAN-NUR-NIKMAT= ZAT=RASA"
Firman Tuhan pada surat Ath-Thariq ayat 5 berbunyi:

QS(86)5: "Falyanzhuri-insaanu mimma khuliq(a)."
Artinya: "HENDAKLAH MANUSIA ITU MEMIKIRKAN DARI APAKAH ASAL KEJADIANNYA."

1. Hendaklah MANUSIA itu memikirkan dari apakah asal kejadiannya.

Sabda Nabi SAW:

“A’da ‘aduwwika nafsuka allati baina janbaika” (HR al-Baihaqi).

2. MUSUH YANG PALING PERLU KAMU LAWAN IALAH MUSUH YANG ADA PADA TUBUHMU yakni SEBANGSA HAWA-NAFSU-DUNIA-SYETAN


Kejadian Manusia:

MANUSIA DIJADIKAN oleh ALLAH-BUKAN DARI SAINS DAN TEKNOLOGI.

Karena itu maka:
MANUSIA itu UMAT YANG SATU-TUHANNYA SATU.

QS 21:92- QS 23:52

Mengenal asal-usul SIFAT MANUSIA.

KARENA SIFAT YANG DIMILIKI OLEH MANUSIA; MAKA MEREKA SUKA BERSELISIH;

Lihat firman Tuhan:
QS(10)19, QS(11)118-119, QS(2)213.


Usul Kejadiannya dari Allah:

a) Usul kejadian manusia;

Lihat firman Tuhan:

QS(15)26-28, QS(86)6-7, QS(22)5 dan QS(23)12-16.

ADAM dari TANAH,

MANUSIA dari Adam;

SETERUSNYA dari KEDUA IBU-BAPAK; QS(49)13.


b) RUH LANGSUNG dari ALLAH;

QS(32)9 dan Hadits Rasulullah riwayat Bukhari-Muslim.

Cikal-bakal dari Muhammad;

Hadits qudsi:

"Ana minallah wal mu'minuna minniy."

Artinya:

"AKU DARIPADA ALLAH - MUKMIN ITU DARIPADA AKU."
"Ana minal mu'minina wal mu'minuna minniy."

Artinya:

"AKU BAGIAN DARI MUKMIN DAN MUKMIN DARIPADA AKU."

"Ana min nuurillah wa mu'minuna minniy."
Artinya:

"AKU, NUR ALLAH DAN MUKMIN itu DARIPADA AKU (NUR MUHAMMAD)."

Dalam kitab Hasyiah, al usul, al tsalaasah, Juz I, hal.121 dan 125, karangan Muhammad bin Abdul Wahab.

"Aku jadikan segala sesuatu karena engkau Hai Muhammad, Aku jadikan Engkau karena Aku."


MENGENAL MANUSIA DARI SIFATNYA:

Lihat Firman Tuhan:

QS(100)6, QS70)19-20.

DAMPAK DARI ADANYA SIFAT MANUSIA :

Lihat firman Tuhan: QS(102), QS(103), QS(104).


Mengenal-mengetahui sifat manusia dan sifat ruh, DAPAT di dengar sendiri melalui NIKMAT-ZAT-RASA sehingga dapat DIRASAKAN oleh siapapun-bangsa manapun-negara manapun-dimana-ada beradanya.

Lihat firman Tuhan: QS(64)2.

Dia yang menjadikan kamu, di antaramu (bukan di antara kamu-kamu; artinya dalam tubuh manusia sebatang); ada Yang KAFIR dan ada yang MUKMIN.

a) Mengenal substansi KEKAFIRAN (KEENGKARAN) manusia dapat diketahui melalui nikmat atau zat atau rasa yang disebut sebagai SUARA HATI.

KAFIR itu bahasa Arab- bahasa Indonesia ENGKAR,

Misalnya:

"KITA BARU SAJA MENDENGAR SUARA POSITIF-TIDAK LAMA KITA DENGAR- MUNCUL PULA SUARA NEGATIF;

Lihat Firman Tuhan:

QS(100)6 QS(70)19-20, QS(114).

Jadi, yang kafir itu bukan orang lain; tapi justru di setiap manusia manapun dimana ada berada ada susbtansi kekafiran itu ada padanya.

b) Mukmin itu nama ruh;
abdi fil qalbil mu'miniin; artinya:

Hambaku dalam hati mereka namanya mukmin.
Tidak laki-tidak perempuan; ada dalam setiap laki-perempuan.

Yang laki-perempuan itu manusianya.


SIFAT RUH:

1.Sifatnya siddiq,

2.Amanah,

3.Tabligh,

4.Fathanah.


- Siddiq artinya BENAR.
YANG BENAR ITU DATANG daripada Allah bernama MUKMIN;

TANDANYA:

Tidak pernah dusta. Apabila kita berdusta, berbohong, ajib, ria, iri, dengki, hasut, fitnah, tamak, loba dan sombong; seluruh manusia dapat MENGETAHUI-MENDENGARNYA dan merasakannya melalui nikmat-zat atau rasa yang dikenal sebagai SUARA-HATI tadi.

- Amanah: artinya kepercayaan Allah.

Umpama di waktu shalat, Allah melihat empat rakaat, malaikat melihat empat rakaat; tapi kalau KITA ragu; terasa BARU tiga rakaat; WAJIB ditambah satu rakaat, KARENA 'dia' kepercayaan Allah.

KARENA itu KITA TIDAK DAPAT BEGITU SAJA PERCAYA KEPADA ALLAH, SEBELUM KITA BERJUMPA DENGAN KEPERCAYAAN ALLAH YANG TERSIMPAN DI DALAM DADA KITA MASING-MASING,

SEBENARNYA MUKMIN-RUH ITULAH KEPERCAYAAN ALLAH.

Karena itu apa saja KITA perbuat-yang pernah kita lakukan-TIDAK DAPAT DIDUSTAKAN;

SEBAB,
Allah tidak bertanya kepada mulut, tapi Allah bertanya kepada kepercayaan-Nya.

Itulah SEBABNYA:

"Innallaha la yanzuru ila suarikum wa amwalukum, wa lakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."

Allah tidak melihat rupamu dan amalmu; hanya melihat pada hatimu dan niat kamu; yang berniat di dalam hati itu yang dilihat oleh Allah.

- Tabligh artinya MENYAMPAIKAN.

Kalau bukan 'dia' (mukmin) yang menyampaikan kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah;
TAPI TENTU TAHU Dimana ALAMATNYA.

- Fathanah:
Artinya, Cerdik dan bijaksana. 'Dia' sangat hati-hati; 'dia' tidak mau menyakiti perasaan orang lain.

Karena itu 'dia' tidak mau terburu-buru berbuat sesuatu-mengata sesuatu-menilai sesuatu,

Segala sesuatu yang dia perbuat, dipikir dulu; apa manfaat dan apa mudharatnya, karena itu: "JANGAN CEPAT DIKATAKAN ITU BENAR ATAU SALAH -TAPI TIMBANG RASA" BAIK-BURUK-MANFAAT-MUDHARATNYA, dalam mengambil kesimpulan sesuatu apapun.


Sebab, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia baik bagimu; boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal dia buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengeta

No comments:

Post a Comment